Podmínky členství


Podmínky:

• Vlastnictví psa s PP
• Splnění podmínek chovnosti
• Zákaz produkce psů bez PP a jejich propagace
• Trvalé bydliště v ČR
• Zaplacení členského příspěvku
• Poskytnutí dat o daném psovi za daný rok
• Mlčenlivost – neposkytovat informace další osobě (osobám) bez souhlasu klubu