Chovnost

………….……….JAK SPRÁVNĚ CHOVAT…………………..

 

 

Pro zařazení jedince do chovu je nutno splnit následující podmínky:

 

1) Jedinci od 15 měsíců 

2) Absolvovat 3x výstavu vyššího typu (tzn. se zadáním titulu CAC a min. známkou VD = velmi dobrý) = KLUBOVÁ, SPECIÁLNÍ, MEZINÁRODNÍ, NÁRODNÍ = NE oblastní a krajská. Nezapomenout si na některé z výstav nechat změřit kohoutkovou výšku a zkontrolovat skus + plnochrupost (toto si nechat zapsat do posudku).

 

Výstavní postojSPRÁVNÝ A ŠPATNÝ POSTOJ PSA

Výstavní tituly, hodnocení a třídy:

https://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/clanek/psi-vystavy-aneb-do-jake-tridy-patri-vas-ctyrnohy-pritel-40036638

https://www.zklokotskehory.cz/informace/vystavy-psu-vystavni-tridy-tituly/

https://www.czechtricolor.cz/vystavni-tituly/

 

3) Absolvovat kontrolní prohlídku na DKK u specializovaného veterinárního lékaře. Výsledek vyšetření není sice pro zařazení mezi chovné jedince u Lagotto Romagnolo rozhodující, ale při případném krytí je třeba dbát na to, aby jedinec s hodnocením horším než A, byl spojen pouze s jedince hodnocením A!

Nepovinně je možné také udělat vyšetření loktů (DLK), spondylózy, OCD – ramen a případně patel.

DKK = dysplazie kyčelního kloubu (hodnocení pomocí písmen – A, B, C, D a výjimečně E) ——–> příklad: A = bez dysplazie, B = lehký stupeň, C = hraniční stupeň, D = těžký stupeň

DLK = dysplazie loketního kloubu (hodnocení pomocí čísel – 0 – 4) ——> příklad 0/0

Spondylóza = srostlé obratle a stupeň pokřivení páteře (hodnocení pomocí čísel – 0 – 4)

OCD = “vykloubení” ramen (slovní hodnocení – postižen/nepostižen)

Patella = luxace patelly – čéšky (hodnocení pomocí čísel – 0 – 4) ——–> příklad 0/0, 0/1, 0/2, 1/1….

 

4) Je třeba podstoupit test na Juvenilní Epilepsii. Do chovu se zařazují jedinci s výsledkem clear nebo carrier. Pokud je při krytí jeden z rodičů carrier (= přenašeč, částečně postižen), je třeba, aby druhý byl clear (= čistý, nepostižen).

V rámci krevního testu na juvenilní epilepsii je možné současně nechat ještě udělat nepovinný test na LSDs a Furnishing.

 

 

………………….DĚDIČNÁ ONEMOCNĚNÍ…………………

 

 

V chovu Lagotto Romagnolo se používají pouze jedinci, kteří jsou testovaní na níže uvedená onemocnění. Jedná se o onemocnění podmíněná geneticky. Proto je důležité vybírat štěňátko pouze z hlídaného chovu, po uchovněných rodičích s průkazem původu! Zamezí se tak produkci nemocných a fyzicky nesamostatných jedinců. U plemene Lagotto Romagnolo se jedná o následující 3 onemocnění.:

 

 

1)  Juvenilní epilepsie (zkratka JE)

Epileptické syndromy jsou projevem přehnané aktivity mozkových neuronů. Idiopatické generalizované epilepsie jsou geneticky podmíněné. Charakteristická je vazba jednotlivých typů epilepsií na určitý věk. Epilepsie je chorobou projevující se u lidí, psů i jiných savců. Geneticky podmíněné Juvenilní epilepsie patří mezi nejčastější neurologická onemocnění. Jsou úzce spjaty s druhou fází postnatálního vývoje mozku. Postnatální vývoj mozku u psů je možné rozdělit do 3 fází:

1)  Od narození do 2 měsíců (tvoří se synapse)

2)  Od 2 měsíců do 4 měsíců (odstraňují se nepotřebné synapse)

3)  Od 4 měsíců do konce života (počet synapsí je prakticky neměnný)

U plemene Lagotto Romagnolo se epileptické příznaky objevují od 5 do 9 týdnů věku.

Záchvaty se projevují chvěním celého těla, někdy spojené s krátkou ztrátou vědomí.

Epilepsie spontánně vymizí od 8 do 13 týdnů věku.

Vymizení příznaků je pro tento typ epilepsie příznačné, a tak byla mnohými chovateli tato choroba považována jen za nešťastné zvláštnosti, které k jejich velké úlevě ve vyšším věku štěněte mizí.

Ale kvalita života štěněte by měla být brána v úvahu!!!

Pomocí včasného testování rodičů je možné zamezit rození štěňat s nepříjemnými epileptickými záchvaty v brzkém věku.

Juvenilní epilepsie je autosomálně recesivní onemocnění. To znamená, že nemoc se rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou rodičů mutovaný gen. Tito jedinci se označují P/P (pozitivní / pozitivní). Přenašeči mutovaného genu (N/P, tzn. negativní / pozitivní) jsou klinicky zdraví, ale přenášejí nemoc na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců (N/P) bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou postiženi juvenilní epilepsií (P/P).

Do chovu jsou vpuštěni pouze jedinci, kteří mají test na JE s výsledkem N/N (clear = čistý => negativní) nebo N/P (carrier = přenašeč).

Pokud je jeden z rodičů carrier, musí být druhý clear. Tím se zamezí projevům JE u štěňat. 

Chovný jedinec může mít také test na JE zapsán jako: clear = neg. CBP = negativní po rodičích (CBP = clear by parents). 

 

popis nemoci v italštině:

http://www.lagottoromagnolo.org/?page_id=105

 

popis nemoci v češtině:

https://www.ifauna.cz/psi/clanky/r/detail/8383/epilepsie-u-psu/

 

 

2)  Lysozomální střádavá choroba (zkratka LSDs = lysosomal storage disorders),

Dědičné neurodegenerativní onemocnění jsou častá jak u psů, tak u lidí. Mnoho z nich je dokonce  způsobeno mutací ve stejném genu. Vznik neurodegenerativního onemocnění je spojen s narušením funkce degenerativních procesů a následným hromaděním různých typů buněčného materiálu v buňce. Tento defekt vede k problémům s rovnováhou uvnitř nervových buněk. Komplexně se toto onemocnění nazývá lysozomální střádavá choroba.  Důležitou funkci zde plní zejména lysozomy, které jsou zodpovědné za rozklad proteinů a představují nejdůležitější buněčné degenerační centrum. Porucha jejich funkce a následné hromadění odpadního materiálu v jejich váčcích způsobuje u postižených jedinců progresivní cerebrální ataxii, pozměněnou funkci degradačních systémů a neurodegeneraci. Histologie ukázala rozsáhlé otoky a cytoplasmatickou vakuolizaci Purkyňových buněk ovlivňující centrální a periferní nervstvo. Dále byla viditelná i mírná atrofie mozečku a předního mozku. Častým symptomem provázejícím rané fáze tohoto onemocnění je abnormální pohyb očí (nystagmus). V pozdějších stádiích dochází k výrazné změně chování. Obzvláště typické jsou deprese, neklid a agresivita vůči lidem či jiným psům. Období projevu počátečních příznaků se mezi jedinci značně liší. Většinou se pohybuje v rozmezí 4 měsíců až 4 let. Rychlost progrese je též variabilní a od objevení prvních příznaků do konečné eutanazie může uplynout několik měsíců až let.

Nemoc se projeví pouze u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou rodičů. Tito jedinci jsou označování P/P (pozitivní/pozitivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Při krytí dvou heterozygotů (N/P) tedy bude teoreticky 25% potomků zdravých, 50% potomků budou přenašeči a 25% zdědí oba geny od svých rodičů mutované a budou tedy postiženi LSDs. Křížení zdravého jedince (N/N) a přenašeče pro tuto mutaci (N/P) jedince dá teoreticky ve výsledném vrhu za vznik 50% přenašečům a 50% zdravým jedincům. Pokud bychom kryli přenašeče (N/P) a postiženého jedince (P/P), tak by naopak teoreticky vzniklo 50% postižených jedinců a 50% přenašečů.

Testování na LSDs pro Lagotto Romagnolo není povinné, ale zodpovědný chovatel ho nechá udělat, pokud nezná vyšetření obou rodičů svého pejska. Stejně jako v předchozím odstavci o Juvenilní epilepsii je totiž potomek LSDs negativních rodičů vždy negativní.

 

popis nemoci v italštině a ukázka videa:

http://www.lagottoromagnolo.org/?page_id=109

 

 

3)  Furnishing

Stejně jako v předchozích případech se jedná o geneticky podmíněnou poruchu – tentokrát osrstění. Pokud je pes označen F/F, jedná se o čistý genotyp. Přenašeč je pak označen F/f. Jedinec f/f je již postižen i ve fenotypu (tzn. vada se projeví).

Testování na Furnishing pro Lagotto Romagnolo není povinné, ale stejně jako v předchozích dvou případech je zodpovědné před krytím znát tyto hodnoty u svého mazlíka, ať už se jedná o chovnou fenu nebo psa. A stejně jako v předchozích odstavcích, jsou potomci F/F rodičů vždy také F/F, tedy s čistým genotypem, bez rizika, že se vada projeví ve fenotypu. Pokud se rozhodnete odchovávat štěňata s použitím přenašeče F/f, je nezbytné, aby druhý rodič byl F/F. 

https://www.lagottoromagnolo-klub.cz/wp-content/uploads/2020/04/Osrst%C4%9Bn%C3%AD-MC5R.pdf

https://www.lagottoromagnolo-klub.cz/wp-content/uploads/2020/04/Kombinovan%C3%BD-test-osrst%C4%9Bn%C3%AD-l%C3%ADnavost.pdf

 

ZDE SI MŮŽETE NECHAT OTESTOVAT SVOU LAGOTTKU (NEBO I JINÉ PLEMENO) BUĎ POUZE NA VÝŠE ZMÍNĚNÁ ONEMOCNĚNÍ, NEBO I NA DALŠÍ “NEPOVINNÁ”. 

https://www.genomia.cz/cz/

https://cz.laboklin.info/